MENJADOR

L’Escola és l’encarregada de gestionar el servei de menjador. Actualment, aquest es desenvolupa per mitjà d’Aliment Art, una empresa catalana de restauració per a col·lectivitats, implantada a Catalunya des de mitjans dels anys 70.

El monitoratge del menjador el porta tuti.

%d bloggers like this: