Benvolgudes famílies, en aquests temps de Covid l’activitat anual de la Comissió d’Horts s’ha vist reduïda, davant la impossibilitat de fer tallers. Emperò, no hem estat de mans plegades i hem aprofitat alguns dies per engirgolar l’espai de l’hort. Aquestes actuacions, fetes durant el darrer trimestre del 2020, han consistit en:

  • Adequació de la zona d’hort, s’hi han sembrat algunes plantes aromàtiques, netejat les herbes i fet el funeral del gessamí, que va morir aquest estiu de set.
  • Compra d’un nou hort urbà, que substituirà el que hi ha a la punta, que està fet pols.
  • Compra de terra, fems i material
  • Substitució de dues jardineres velles de la zona de jocs, que estaven fetes pols i perdien terra pel fons. S’hi han posat tres jardineres noves.
  • Replantat de plantetes a les jardineres, que sobreviuen als patis dels infants.
  • A més a més, la Comi ha comprat també una caixa de xampinyons per a cada classe, que serà repartida durant el segon trimestre del curs. Aquestes caixes contenen micelis de xampinyons, que en condicions d’humitat formen bolets. Ja vos anirem informant de com va la cosa.

Qualsevol mare, pare, tutor, tutora, o na rita sa pentinadora que vulgui participar a la comi (actualment som tres, el trío resplandor: Bernat, Vane i Tomeu), pots posar-se en contacte amb nosaltres a la sortida o entrada del cole.

Aquestes compres es fan gràcies a la subvenció de la Comissió, aportada per l’Ajuntament de Barcelona, que ascendeix a 1.500 euros. Cada any ens hi presentem i cada any tenim més dotació. La idea per a l’any que ve és fer algunes sortides amb autocar, volíem anar amb dos grups al Museu de la Pesca de Palamós, quan les circumstàncies ho permetin. També ens agradaria molt anar a una llotja de peix. Todo se andará, que diuen en castellà.

I per acabar, un acudit hortalà:

Hi ha dues pastanagues a la nevera i una li diu a l’altra:

-Quin fred fa aquí!

I l’altra li contesta:

Animals! Una pastanaga que parla!