Reivindiquem  educació 0-18 a Cal Maiol

El Pla General Metropolità de Can Batlló – Magòria del 2006 preveia el trasllat de l’escola Cal Maiol al recinte de Can Batlló, en un projecte ampli i global, contemplant una oferta educativa dels 0-18 anys, amb una escola bressol, una escola i un institut per al barri de la Bordeta.

Tanmateix, durant el 2017 l’escola Cal Maiol, les famílies i la resta de la comunitat educativa que envolta el centre es van assabentar casualment que aquest Pla General Metropolità s’havia modificat i que el projecte inicial es reduïa a una escola de 3-12 anys, de manera que es perdia així l’oportunitat d’oferir al barri una nova escola bressol i un institut públics. Aquesta modificació no es va consultar prèviament amb la comunitat educativa de Cal Maiol ni amb altres persones interessades.

Tenint en compte que:

  • Les dades que es poden extreure del Consorci d’Educació de Barcelona mostren que des del curs 2014/2015 al districte de Sants-Montjuïc hi ha hagut un increment del 18,9%[1] d’alumnat d’educació infantil (0-3), molt per sobre de l’increment d’altres districtes;
  • La preinscripció escolar a P3 ha crescut a l’escola pública durant els darrers anys i enguany la majoria d’escoles del districte que històricament quedaven amb places lliures han omplert les places en primera opció;
  • La demanda pública per a les places de Batxillerat al nostre districte també ha crescut gairebé un 7%[2];
  • Aquesta tendència a l’alça gràcies al prestigi i a la bona feina de l’escola pública s’anirà traslladant a l’ensenyament secundari inexorablement en els propers anys;
  • Està prevista la construcció de 1.500 habitatges al recinte de Can Batlló i això suposarà un increment del 20% del nombre total d’habitatges al barri (7.500 al 2015[3]) i que en els blocs ja habitats s’ha observat que la proporció de famílies joves amb fills és molt superior a la del conjunt del barri, de manera que la població escolar previsiblement s’incrementarà per sobre del 20%;
  • I QUE LA BORDETA ÉS ACTUALMENT L’ÚNIC BARRI DEL DISTRICTE QUE NO DISPOSA DE CAP INSTITUT PÚBLIC.

MANIFESTEM QUE, ara més que mai, és necessari un Centre d’Educació Públic de 0-18 anys per al barri, tal com estava previst al PGM inicial.

DEMANEM una explicació sobre la retallada del PGM inicial a l’Administració. Per què si fa 10 anys es va preveure i planificar aquesta necessitat de barri s’ha modificat el pla inicial?

EXIGIM que es rectifiqui per donar resposta a les necessitats actuals del barri i a les demandes del veïnat.

REIVINDIQUEM la continuïtat de la línia de l’Ajuntament de Barcelona de crear instituts-escola també al nostre barri.

CONSIDEREM un error de ciutat no culminar aquest nou espai que serà Can Batlló amb un centre PÚBLIC, on els infants i joves del barri puguin aprendre, formar-se i preparar-se per als estudis superiors. Can Batlló s’està convertint en un nou pol d’economia social, però també de cultura i ensenyament. La presència de l’EMAV, l’arxiu de la ciutat, la Biblioteca popular Josep Pons en són la mostra. Aquesta aposta imprescindible per al nostre barri no té sentit si no s’aixeca sobre un dels pilars fonamentals de la nostra societat: l’educació pública. Can Batlló serà un entorn fantàstic per viure i aprendre.

 NO PERDEM AQUESTA OPORTUNITAT PEL BARRI.


[1]
Estadístiques Consordi d’Educació 2014-2015

[2] Estadístiques Consordi d’Educació 2014-2015

[3] Estudi Gabinet Tècnic de programació Ajuntament de Barcelona 2017