menu-gener-2017

Al menú de  l’alumnat mususmà, el porc i derivats es substituiran per un altre tipus de carn o peix. L’alumnat vegetarià també podrà gaudir d’un menú adaptat

ALTRES MENUS:

no-gluten-gener-2017-003

no-ou-gener-2017-003

no-plv-lactosa-gener-2017-003

no-porc-gener-2017-003