Vine a berenar amb l’Ampa!

Divendres 21 d’octubre a les 18:30h totes les famílies hi esteu convidades.
Amb berenar i servei de monitoratge* gratuït per als socis
*Cal fer la reserva del servei de monitoratge amb antelació

Ordre del dia Assemblea General Ordinària AMPA Escola Cal Maiol

Divendres 21 d’octubre 2016
Hora: 18.30h

1.- Acords assemblea general 10/06/2016.
2.- Benvinguda a les noves famílies.
3.-Presentació de l’AMPA Cal Maiol i objectius 2016-2017.
4.-Presentació de l’estat de comptes i previsió de despesa curs 2016-2017.
5.- Informació rellevant.
6.- Torn obert de paraules i esmenes als plans anuals i pressupost,si s’escau.
7.- Berenar i temps per a visualitzar els plans anuals de cada comissió.

 


 

Orden del día Asamblea General Ordinaria AMPA Cal Maiol

Viernes 21 de octubre de 2016
Hora: 18.30h

1.- Acuerdos asamblea general 10/06/2016.
2.- Bienvenida a las familias nuevas.
3.-Presentación del AMPA Cal Maiol y objetivos 2016-2017.
4.-Presentación del estado de cuentas y previsión de gastos curso 2016- 2017.
5.- Información relevante.
6.- Ruegos y preguntas y enmiendas a los planes anuales y presupuesto en su caso.
7.- Merienda y tiempo para visualizar los planes anuales de cada comisión.